Het bestuur moet elk jaar verantwoording bij de gemeente afleggen over de uitgevoerde projecten en de mate van succes hierbij.

Wij willen dat over alle ingediende ideeën een eindverantwoording wordt gegeven. Dit formulier dient dan ook door de gebiedsmanager samen met de ondernemersvereniging te worden ingevuld. Of de aanvraag nu een succes was of niet maakt hierbij niets uit.

Download het eindverantwoordings formulier